Vi arbejder for at bibringe en etisk holdning og for at yde en humantær indsats overfor vore medmennesker ud fra etiske værdier som :VENSKAB  KÆRLIGHED  SANDHED

 

Odd Fellow Ordenens virke har så vel et etisk som et humanitært sigte.

At være medlem af Odd Fellow Ordenen er ikke som at være medlem af en hvilken som helst anden forening.

Odd Fellow Ordenen giver et frirum, hvor man kan arbejde med sig selv og igennem ritualer få et stærkere fodfæste.

Efter en lang arbejdsdag finder man ro, allerede når man træder ind i Ordensbygningen.
Efter logemødet samles søstrene om et let måltid med hygge,
samt varmt og dejligt samvær til trods for en stor aldersforskel og baggrund.

Er foreninger, loger og fællesskaber ikke kun for ældre mennesker?
 - Nej det er det ikke.

Vi har i dag uanset alder faktisk meget mere brug for fælleskaber, hvor vi kan møde mennesker, der ligner os men som alligevel kan udfordre os.
I en tid hvor det ofte ensomme digitale liv fylder mere og mere, har det moderne menneske brug for at være en del af et fællesskab.

I logen har vi også foredrag, vi tager på udflugter
får besøg/besøger andre loger.
til jul inviterer vi til julestemning med ledsager.

 

Har ovenstående din interesse, hører vi meget gerne fra dig, så vi kan fortælle dig meget mere om vor loge og vor Orden.

 Vi holder til i Ordensbygningen Slotsgade 21-23, 6400. Sønderborg.

Vi afholder møder den 2. og 4. tirsdag kl. 19.00 i månederne september til begyndelsen af maj. 

Vores kontingent er p.t. 220,- kroner pr. måned.

Vedr.: Donationer
sidste frist for ansøgning 15. oktober

Du kan henvende dig til vores Overmester, på mail
om84@svanen.oddfellow.dk


embedsmænd
       

 

Overmester Solveig Møller
Undermester Astrid Gøbel
Sekretær Edel Jensen
Kasserer Vivi Pagh Vothmann
Skatmester Anne Grethe Dornhoff
Fung. eksmester Lis Brockstedt Andersen
Storrepræsentant        Hanne Thiessen
Storrepræsentant  Anne Krogh

 

 

 

 

 

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.